Wolne Miasto

POSTED IN Realizacje 29 marca 2012

 Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
Albert Einstein

Projektanci Wolnego Miasta postawili sobie za cel zaoferować nową jakość życia we współczesnej dzielnicy mieszkaniowej. Zagospodarowanie terenu o wielkości małego miasteczka to wyzwanie, ale i szansa na wykreowanie zupełnie nowej, przemyślanej i wartościowej przestrzeni do życia, podporządkowanej pomysłom i potrzebom jego mieszkańców.

Wysoka jakość życia to cel nadrzędny, nie tylko w życiu każdego człowieka, ale także lokalnej mikrospołeczności, którą oferuje Wolne Miasto. Cel ten i jego najwyższa ranga zostały uwzględnione w planach strategicznych całego przedsięwzięcia.

Na potrzeby kampanii związanej z promocją Gdańskiej inwestycji Eco Classic, w oparciu o ideę przewodnią,  stworzona została koncepcja serwisu WWW wraz z tekstami, wizualizacjami, oraz oprawą graficzną. W ramach pracy nad projektem powstały animacje prezentujące walory inwestycji oraz liczne materiały reklamowe: torby, rollupy, ścianki reklamowe, projekty bilboardów i ogłoszeń prasowych.

Imagination without knowledge may create beautiful things, knowledge without imagination can create only perfect ones.
Albert Einstein

The founders of the Free City have decided to offer a new quality of life in a modern residential district. Developing an area the size of a small town is a challenge, but also an opportunity to create an entirely new, well thought out and valuable living space, tailored to the ideas and needs of its residents.

High quality of life is the imperative goal, not only in every man’s life, but also for the Free City micro community. This goal and its utmost importance have been taken into account in the strategic plans of the entire venture.

To meet the needs of a promotional campaign for Eco Classic’s estate investment in Gdańsk, utilising the leading idea, we created the entire website along with text, visualizations and additional graphics. While working on this project, many additional advertising products presenting the values of the investment were created, such as: bags, roll-ups, advertising stands, billboards and press adds.

www.wolnemiasto.plComments are closed.

Loading