Trio Inspiracje

POSTED IN Realizacje 28 marca 2012

Jeden z najbardziej innowacyjnych i zakrojonych na szeroką skalę projektów artystycznych sygnowanych przez… firmy deweloperskie – Trio Inspiracje, którego inicjatorem i mecenasem była firma ECO Classic .  Celem projektu było uczynienie TRiO Apartamenty  ważnym salonem artystycznym Warszawy – magicznym miejscem spotkań z najwyższej jakości sztuką.

W ramach 8 miesięcznego cyklu agencja zaprojektowała i stworzyła witrynę WWW trio-inspiracje.pl oraz realizowała oprawę graficzną całego cyklu: zaproszenia, foldery, rollupy, projekcje wielkoformatowe na budynku, animacje, dokumentację video.

Na scenie TRio Inspiracje wystąpili między innymi: Waldemar Malicki, Krzysztof Gierałtowski, Leszek Możdżer, Piotr Adamczyk, Mietek Szcześniak, Paweł Małaszyński, Grzegorz Skawiński, Tomasz Karolak, Piotr Kupicha, Tomek, Szczepanik, Justyna Steczkowska, Joanna Klimas, Gaba Kulka, Krystyna Janda, Alexander Lindsay, Urszula Dudziak, KAYAH, Grażyna Auguścik, Dorota Miśkiewicz, Mika Urbaniak, Anna Serafińska, Henryk Miśkiewicz, Tomasz i Joanna Stańko.

One of the most innovative and large-scale artistic projects signed by… the developing companies – Trio Inspirations was initiated and sponsored by ECO Classic. The goal of the project was to make TRiO Apartamenty an important artistic salon of Warsaw – a magical place of meeting the highest quality of art.

During an 8 month cycle, our agency has designed and created a website trio-inspiracje.pl and developed the graphic setting of the entire cycle, including: invitations, roll-ups, large-scale projections on the building, animations and video recording.

Many celebrities performed on the TRIO Inspiration stage, including: Waldemar Malicki, Krzysztof Gierałtowski, Leszek Możdżer, Piotr Adamczyk, Mietek Szcześniak, Paweł Małaszyński, Grzegorz Skawiński, Tomasz Karolak, Piotr Kupicha, Tomek, Szczepanik, Justyna Steczkowska, Joanna Klimas, Gaba Kulka, Krystyna Janda, Alexander Lindsay, Urszula Dudziak, KAYAH, Grażyna Auguścik, Dorota Miśkiewicz, Mika Urbaniak, Anna Serafińska, Henryk Miśkiewicz, Tomasz i Joanna Stańko.

Comments are closed.

Loading