Hines – platforma sprzedażowa

POSTED IN Realizacje 29 marca 2012

Platforma sprzedażowa na ekrany dotykowe (multitouch) zrealizowana dla największego dewelopera na świecie – firmy Hines.

Zarządzanie platformą odbywa się za pośrednictwem internetu poprzez CMS. Pozwala on na prezentację dowolnej liczby inwestycji. Każda inwestycja może być przedstawiona osobnym logotypem, we własnej kolorystyce,  szacie graficznej oraz z własnym zestawem czcionek.

W obrębie jednej inwestycji znajduje się 6 w pełni konfigurowalnych działów zawierających opis inwestycji, dowolną liczbę galerii, interaktywną mapkę z lokalizacją, pliki do pobrania oraz schowek. Do schowka użytkownik może wrzucać dowolnie wybrane fragmenty tekstów, zdjęcia, wizualizacje, pliki i dokumenty oraz karty mieszkań. Przechowywane informacje, po skończonej prezentacji, można wysłać emailem lub zapisać na pen-drive. Prezentacja obejmuje dowolną liczbę kart mieszkań z możliwością wyszukiwania z użyciem filtrów.  Karty zostały przedstawione w przejrzysty i łatwy w obsłudze sposób.

Podczas włączania prezentacji – na targach lub w salonie sprzedaży, program automatycznie sprawdza czy należy zaktualizować posiadane informacje. Pozwala to na centralne zarządzanie treścią wielu miejscach na raz.

A sales platform for touch screens (multitouch) created for the biggest developer in the world – Hines.

Platform management is done via internet using CMS. It allows to present any number of investments. Each investment can be presented with its own logotype, color, graphics and font set.

Within one investment, there are 6 fully configurable sections containing investment description, unlimited gallery, interactive map with position location, files to download and a tray. The tray can be used to store any chosen text, photos, visualizations, files, documents and floor plans. The information stored there, after a finished presentation, can be sent via e-mail or downloaded to a pen-drive. The presentation holds any chosen number of floor plans with an option of using search filters. The floor plans have been presented in a clear an easy to use way.

While turning the presentation on – at a trade show or at a sales representative’s office – the software automatically checks for an update of the data already stored in the system. It allows for a central content management in many places at once.

Comments are closed.

Loading