Osiedle Hubertus

POSTED IN Realizacje 27 marca 2012

Strona WWW wykonana w technologii flash. W chwili powstawania strony (2009-2010) osiedle było już częściowo ukończone, dlatego jako podłoże całej strony wybrano spacer panoramiczny po gotowych częściach inwestycji. Specjalnie w tym celu napisany silnik do obsługi zdjęć panoramicznych umożliwia umieszczenie dowolnych treści w obrębie spaceru.

Na Osiedlu Hubertus ma powstać ponad 1100 mieszkań. Wraz z powstawaniem kolejnych etapów agencja wykonuje kolejne zdjęcia panoramiczne, które są sukcesywnie dodawane do istniejącego spaceru.

Dodatkowo na terenie została zainstalowana kamera internetowa z serwerem streamingowym wysyłającym obraz osiedla w czasie rzeczywistym w prędkością 20kl/s. Kamera ma pre-definiowane tory ruchu umożliwiające ciągłe pokazywanie różnych części inwestycji.

Całość strony zarządzana jest poprzez CMS.

www.osiedle-hubertus.pl

The website is created in flash technology. At the time of making the website (2009-2010) the residential estate was partially completed, that is why its core is a virtual tour of the completed sections of the estate. We have created our own software engine to run the panoramic tour, allowing us to set any chosen content within the tour itself.

Hubertus residential estate is planned to have over 1100 apartments. Along with the completion of the next stages of the estate, our agency creates new virtual panoramas that are being added to the existing tour.

Additionally, there is a webcam installed on the premises of the estate. Linked with a streaming server, it is transmitting 20 fps real time footage. The webcam has a pre-defined movement tracks allowing to demonstrate different stages of the estate.

The entire website is managed by CMS.

www.osiedle-hubertus.pl

Comments are closed.

Loading